Guàrdia de cartes

Quan llegeixes el poema de Kavafis, ITACA, es fa quasi impossible destriar quina de les seves estrofes és la més adient per encapçalar el relat de l’'aventura, que significa l’'aproximació al coneixement.

Tot el poema ens mostra el camí per a donar llum als treballs i a determinar quin és el real valor de la investigació que varem emprendre.

Hem escollit les que ens han semblat que s’acosten encara més al motiu, al solc de les nostres naus, a aquest viatge a través del temps.


Tingues sempre al cor la idea d'Itaca.
Has d'arribar-hi, és el teu destí,
però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys,
que siguis vell quan fondegis l'illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que et doni més riqueses.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omplin xarxes de volguts estels
plens de ventures, plens de coneixences.
Bon viatge per als guerrers
si al seu poble són fidels,
el velam del seu vaixell
afavoreixi el Déu dels vents,
i malgrat llur vell combat
l'amor ompli el seu cos generós,
trobin els camins dels vells anhels,
plens de ventures, plens de coneixences.

Del poema ITACA (Kavafis, Ribas, Llach)

 

La carta de l’'Atlàntic de Piri Reis és la nostra ITACA, el camí encara serà llarg probablement, ple de descobriments i per sobre de tot, ple de la passió pel coneixement.

Actualment, avançada aquesta primera part, hem començat una segona, a la que analitzem o més be, volem analitzar que ens diu Piri Reis amb les seves il·lustracions. Creiem que els dibuixos que acompanyen la carta, son criptogrames que ens anuncien importats coneixements, dels que una més que probable societat hermètica, tenia la clau, reservada als que en el seu procés del coneixement, en formaven part i assolien graus alts.

A les cartes de l’'època i anteriors, molts dels dibuixos que acompanyen i donen riquesa al document, no eren exclusivament aportacions a la qualitat de la confecció, informaven, als que sabien llegir els criptogrames, de l’interès comercial d’un país, de la seguretat de les costes, de baixos i d’illots i de, potser, informacions meteorològiques i
oceanogràfiques.

Comencem un nou camí cap a ITACA, afavoreixin el Déus dels vents, el velam del nostre vaixell,


La guàrdia de cartes antigues:

Maite Abellan
Pep Bermejo
Lourdes Monton
Joan Sabater
Lluís Sarrias 

 


 

PIRI REIS. LLIBRE PRIMER. LA HISTÒRIA I LES PROJECCIONS                             

 PRIMERA PART  Preàmbul

SEGONA PART  L’aproximació al tema

 CAPÍTOL I Els Cresques i Piri Reis. Els personatges, breu biografia.   
 CAPÍTOL II La carta de l’Atlàntic de Piri Reis                                                          
 CAPÍTOL III Les aproximacions de la carta de l’Atlàntic                         
 CAPÍTOL IV L’Antàrtica                                                                              

TERCERA PART  L’esdeveniment històric

 CAPÍTOL V Referències de Cartografia i Navegació en el si de l’historia, des dels antics fins a Mercator.
 CAPÍTOL VI Mirant el cel es va dibuixar la Terra                                     
 CAPÍTOL VII La divisió de la circumferència                                            
 CAPÍTOL VIII Savis, geòmetres i astrònoms                                            

QUARTA PART  Cresques – Piri Reis

 CAPÍTOL IX La llum que surt de les tenebres                                                         
 CAPÍTOL X Les projeccions de Cresques Abraham                                 
 CAPÍTOL XI La carta atlàntica de Piri Reis i Atlas Català                        

 Bibliografia i fonts d’informació                                                

 El viatge a Itaca i d’altres poemes                                                           

 ANNEX PRIMER  Breu desenvolupament de la teoria geocèntrica

 ANNEX SEGON  Breu desenvolupament dels estudis de la geometria i la trigonometria clàssiques